Militaire Willems-Orde

De Militaire Willems-Orde, kortweg MWO, is een Nederlandse militaire onderscheiding en tevens de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde. De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door koning Willem I en is genoemd naar Willem met de Hoorn, de eerste prins van Oranje. Ook niet-Nederlanders of burgers (zoals verzetsstrijders) kunnen deze onderscheiding ontvangen.

In de Wet op de Militaire Willems-Orde en het Reglement op de Militaire Willems-Orde wordt een aantal gedetailleerde regels over toekennen en dragen van deze orde geformuleerd.

De orde wordt verleend voor daden die getuigen van “Moed, Beleid en Trouw”; bij de instelling in 1815 geformuleerd als “tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen. Deze Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde.”

De MWO is vergelijkbaar met de Medal Of Honor, de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding en het Victoria Cross, de hoogste Britse militaire onderscheiding.

Vanwege de zeldzaamheid waarmee de Militaire Willems-Orde wordt toegekend, zijn er van de weinige persoonlijke dragers van deze orde nog maar een paar in leven. Zo waren in 1990 nog drieënzestig en in 1999 nog vijfentwintig dragers van de Militaire Willems-Orde in leven. Hiervan was prins Bernhard ridder tweede klasse en de overigen ridder vierde klasse. Dit aantal neemt snel af, zo zijn er heden (2021) nog maar drie persoonlijke ridders in leven. Hieronder hun namen, met tussen haakjes de datum waarop zij tot ridder zijn benoemd:
– M.J. Kroon (29 mei 2009)
– G.P. Tuinman (4 december 2014)
– R. de Ruiter (31 augustus 2018)

Uitgebreide info over de Militaire Willems-Orde vindt u HIER.

Bron: o.a. Wikipedia.