was successfully added to your cart.

Winkelwagen

13-05-2012 | Marco Kroon VIP op de Veteranendag Koninklijke Landmacht

Het Veteraneninstuut organiseert op 13 mei de Veteranendag van de Konlinklijke landmacht. Marco Kroon is als VIP aanwezig. Het Veteraneninstituut is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse overheid en de particuliere zorgsector. Het zet zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen en streeft naar optimale zorg voor deze veteranen en hun gezinsleden. Tot slot verwerft en verspreidt het Vi kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het instituut wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het instituut richt zich op alle Nederlandse militairen die ons land hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens internationale operaties in VN verband of daarbuiten en inmiddels de dienst hebben verlaten. Meer informatie vindt u hier.