was successfully added to your cart.

Winkelwagen

Monthly Archives

mei 2012

13-05-2012 | Marco Kroon VIP op de Veteranendag Koninklijke Landmacht

By | Uncategorized

Het Veteraneninstuut organiseert op 13 mei de Veteranendag van de Konlinklijke landmacht. Marco Kroon is als VIP aanwezig. Het Veteraneninstituut is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse overheid en de particuliere zorgsector. Het zet zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen en streeft naar optimale zorg voor deze veteranen en hun gezinsleden. Tot slot verwerft en verspreidt het Vi kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het instituut wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het instituut richt zich op alle Nederlandse militairen die ons land hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens internationale operaties in VN verband of daarbuiten en inmiddels de dienst hebben verlaten. Meer informatie vindt u hier.

11-05-2012 | Marco Kroon begroet u op de Landmachtdagen

By | Uncategorized

De Landmachtdagen worden gehouden op 12 en 13 mei op de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Het evenement biedt bezoekers een kijkje in de wereld van Nederlands grootste krijgsmachtdeel.
Het publiek kan demonstraties met landmachtpersoneel en -materieel bijwonen en tentoonstellingen bezoeken. Er zijn ook activiteiten waarbij de bezoekers actief mee kunnen doen. Het thema ‘Vechten voor Vrede en Vrijheid, je moet het maar kunnen’ vormt dit jaar de rode draad van de manifestatie. Marco Kroon zal beide dagen aanwezig zijn om u te begroeten en vragen te beantwoorden. De toegang is gratis.

05-05-2012 | Marco Kroon te gast bij Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen

By | Uncategorized

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC) heeft tot doel de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden en in het bijzonder de capitulaties van de Duitse krijgsmacht in Wageningen en de Japanse krijgsmacht in ere te houden. Het NCHC tracht deze doelstelling te bereiken door jaarlijks op 5 mei in Wageningen een herdenkingsprogramma te organiseren bestaande uit het Nationaal vrijheidsdebat, de herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, de herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument, het bevrijdingsdefilé en de afsluitende receptie in de Aula van de Wageningen Universiteit.

04-05-2012 | Marco Kroon VIP bij Nationale Herdenkingsplechtigheid op de Dam

By | Uncategorized

Op 4 mei, om 20.00 uur, vindt de Nationale Herdenking plaats. Dan worden twee minuten stilte in acht genomen om de Nederlandse oorlogsslachtoffers te herdenken. Het draagvlak voor de Nationale Herdenking is onverminderd groot. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat 86% van de Nederlanders het nog steeds belangrijk vindt om op 4 mei twee minuten stil te zijn. En in 98% van de Nederlandse gemeenten wordt op 4 mei een herdenking georganiseerd. De herdenking wordt uitgezonden door de NOS.